แม้ปีนี้จะไม่ค่อยมีเพลงปล่อยออกมามากเท่าไหร่ เมื่อเทียบ […]...