ประโยชน์จากกีฬาสำหรับเด็ก

ไม่ว่าใคร อายุเท่าไร การเล่นกีฬา และการออกกำลังกายดูจะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาสติปัญญา ภาวะทางอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะกับเด็ก กีฬาสำหรับเด็ก การออกกำลังกายนับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก

พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำเคล็ดลับการเลือกชนิดกีฬาและการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับเด็กวัย 6-12 ขวบ ว่า ในช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่างกาย จึงต้องการการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน หรือเปลี่ยนอิริยาบทจากกิจกรรมที่ลูกทำเป็นประจำ การเลือกชนิดกีฬาหรือท่าทางในการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจและดูแลอย่างใกล้ชิด

       “การเล่นกีฬา ควรรักษาสมดุล และควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่หักโหมจนเกินไป หรือเลือกชนิดกีฬาที่ไม่ได้มีความยากเกินสรีระ และร่างกายที่เด็กสามารถรับไหว เพราะหากหักโหมมากเกินไปอาจส่งผลให้เด็กอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า หรือหากเด็กกำลังมีไข้ ไม่สบาย ไม่ควรให้เด็กออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เนื่องจากอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดี” กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวแนะ

นอกจากนี้ ก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง คุณหมอเด็กท่านนี้ บอกว่า ควรวอร์มอัพ และคูลดาวน์ทุกครั้งที่เล่นกีฬา โดยการทำท่ากายบริหารที่ช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนและหลังการเล่นกีฬา ทั้งยังช่วยฝึกทักษะทางด้านสมองให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น เพิ่มการจดจำ ฝึกความทนทานและความกระตือรือร้น การวอร์มอัพ และคูลดาวน์ สามารถทำท่ากระโดดปรบมืออยู่กับที่ กระโดดสลับเท้า ก้มแตะสลับปลายเท้า จะช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา การนั่งยองกระโดดจะช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแกร่งและมีผลดีต่อร่างกายในระยะยาวการ ส่วนการ Sit-Up จะช่วยพัฒนากระดูกสันหลัง และความทนทานของกล้ามเนื้อหลัง ท้อง และแขนขา

       สำหรับการเลือกชนิดกีฬาตามวัย อาทิ เด็กวัย 6-10 ขวบ ควรเลือกชนิดกีฬาที่ทำให้เด็กได้ยืดหยุ่นอวัยวะของร่างกาย เช่น เต้นแอโรบิก วิ่งจอกกิ้ง วิ่งเร็ว กิจกรรมปีนป่าย บัลเล่ต์ หรือว่ายน้ำ เป็นต้น ส่วนเด็กที่เริ่มโตขึ้นในวัย 10-12 ขวบ สามารถฝึกให้เล่นกีฬาที่พัฒนาประสาทมือ แขนขา สายตา การทรงตัว การหลบหลีก และฝึกความสามัคคีในการเล่นกีฬาแบบเป็นทีมได้มากขึ้น เช่น กีฬาแชร์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง ขี่จักรยาน โดยเล่นแบบไม่หักโหมเกินไปนัก

       “เด็กในวัยนี้ควรออกกำลังกายวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และควรมีการแบ่งการออกกำลังกายออกเป็น 30 นาที พักอย่างน้อย 5 นาที เช่น ในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป แสงแดดไม่แรงมากนัก” กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ เผย

นอกจากการส่งเสริมให้ลูกมีทักษะทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้ว คุณแม่ยังควรให้ความสำคัญกับเสื้อผ้า รวมไปถึง “บรา” หรือชุดชั้นในสำหรับลูกสาวด้วย โดยชุดชั้นในสำหรับเด็กควรมีสมบัตินุ่มสบายด้วยเส้นใยธรรมชาติ สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี และไม่ระคายเคืองต่อผิวอันบอบบางของลูก ปัจจุบันมีลวดลายให้เลือกหลายแบบ เช่น บราตะขอหลัง บราสวมหัว เสื้อกล้ามครึ่งตัว เสื้อทับ บราฮาล์ฟสลิป เป็นต้น

ประโยชน์จากกีฬาสำหรับเด็ก

การเล่นกีฬา หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ รวมถึงการควบคุมการทรงตัวขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วย กีฬาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเกมการแข่งขัน เกมการละเล่น เกมพลศึกษาที่มีกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่น มีลำดับขั้นตอนการเล่น และมีการตัดสินแพ้-ชนะ ทั้งนี้มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมไปพร้อมกัน

การเล่นกีฬาสำคัญอย่างไร?

ลักษณะของพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็ก มักปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนไหว ซึ่งในเด็กแรกเกิดจะเป็นการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องได้รับการฝึกหัด เช่น การดิ้นไปดิ้นมา การไขว่คว้า แต่เมื่อเด็กโตขึ้น ระดับของการเคลื่อนไหวจะเพิ่มขึ้นจากการดิ้น คลาน มาเป็นการยืน เดิน วิ่ง กระโดด และการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้น การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็กปฐม วัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีการหนึ่ง และเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม โดยการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และรู้จักเคารพกติกา เพราะการเล่นกีฬาสำหรับเด็กในระดับปฐมวัยจะเป็นรูปแบบของการเล่นที่มีกฎกติกา มีวิธีการแข่งขันง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก บางครั้งอาจจะนำประเภทของกีฬาที่ใช้ในการแข่ง ขันกับเด็กโตมาปรับใช้ บางครั้งอาจเป็นเกมพลศึกษา เช่น การวิ่งเก็บของ เกมประเภทผลัด เป็นต้น และในบางครั้งอาจจะเป็นกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้การละเล่นของไทย เช่น การแข่งขันชักเย่อ วิ่งเปี้ยว เป็นต้น ในปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาได้จัดให้มีประเภทของกีฬาระดับอนุบาลและให้มีการแข่งขันกัน ซึ่งนอกจากจะมุ่งพัฒนาความแข็งแรงทางด้านร่างกายแล้ว ยังมีการตัดสินเพื่อให้รางวัลแพ้ชนะกันอีกด้วย

ประโยชน์จากกีฬาสำหรับเด็ก

เด็กจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเล่นกีฬา?

การเล่นกีฬาหรือเกมการเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์ ดังนี้

  • มีการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่างๆ เช่น แขน ขา มือ ลำตัว และศีรษะ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว การประสานกันของการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
  • ทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ทำงานต่างๆได้ดี มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
  • การเล่นกีฬาทำให้เด็กรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ทำให้มีอารมณ์ดี
  • รู้จักบทบาทของตนเองในการเล่นและการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
  • มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เช่น การเล่นทำให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา เกิดจินตนาการและความคิดสร้าง สรรค์ การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น การแบ่งจำนวนผู้เล่นให้เท่ากัน การยืนเรียงแถว การนับจำนวนสมาชิกในแต่ละทีมในการเล่นกีฬา เป็นต้น
  • ฝึกสมองในการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคาดคะเน
  • การรับรู้กฎ กติกามารยาท การทำสิ่งต่างๆด้วยความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  • เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจโครงสร้างทางด้านสรีระ เช่น การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย ฝึกการเคลื่อนไหว การใช้พลังงานของร่างกาย และยังช่วยให้เด็กได้ค้นหาความสามารถพิเศษของตนเอง

กีฬาสำหรับเด็ก เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายให้เต็มที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็ก เช่น การให้อิสระเด็กได้เล่นกลางแจ้งวันละประมาณ 40 – 60 นาที การจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือประเภทกีฬาให้กับเด็ก เช่น เกมวิ่งเก็บของ เกมชักเย่อ เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า การเล่นพื้นบ้านของไทย

เมนูอาหารอีสานสุดจี๊ด ที่ใครได้ลองต้องติดใจ นชื่อว่าอาหารอีสาน แน่นอนว่า จะต้องนึกถึงความแซบ ซี๊ด จี๊ด จ๊าด แน่นอน และในวันนี้เอง เราจะมาแนะนำอาหารอีสาน ที่ขึ้นชื่อใครต่าง ก็อยากจะลิ้มลอง แค่ชื่อเมนูอาหารก็ชวนหิวแล้วล่ะค่ะ

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : เอาชนะเดิมพัน และสร้างกำไร จากการเล่นสล็อตออนไลน์