ทำความรู้จักกับ “Brand Awareness” และเทคนิคการสร้างแบรนด์

การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ การสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์เป็นที่รู้จักนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องใส่ใจ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้ว่ามีสินค้าของแบรนด์คุณอยู่ในตลาด เพราะถึงสินค้าคุณจะดีมากแค่ไหน แต่ถ้าสินค้าหรือแบรนด์ไม่เป็นที่รู้จัก โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจก็แทบไม่มีเลย เพราะฉะนั้นทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ล้วนควรสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์กันทั้งนั้น ซึ่งวันนี้เราจะพาไป ทำความรู้จักกับ Brand Awareness และเทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่น่าจดจำกันค่ะ ว่าแต่ Brand Awareness จะหมายถึงอะไร มีความสำคัญแบบไหน และเทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่น่าจดจำต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณแล้วค่ะ!!

ทำความรู้จักกับ “Brand Awareness” และเทคนิคการสร้างแบรนด์

Brand awareness คืออะไร

Brand Awareness คือ การรับรู้แบรนด์ หรือเป็นการสร้างรับรู้ต่อแบรนด์ ผ่านการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก ผ่านกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การเน้นย้ำถึงจุดเด่นของแบรนด์ และความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นหนึ่งความท้าทายของทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ

โดยการสร้าง Brand Awareness มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ และสร้างแรงดึงดูดในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้สินค้าและบริการของเรา อีกทั้งยังเป็นการทำให้ผู้บริโภครับรู้และนึกถึงสินค้าและบริการของเราอยู่เสมอ

Brand awareness

ข้อดีของการสร้าง Brand Awareness

1.สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค

การสร้างการรับรู้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสินค้าและบริการแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้น ที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้จักสินค้า ไม่เคยได้ยิน หรือพบเห็นแบรนด์มาก่อน การสร้าง Brand Awareness เป็นการทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการมีตัวตนของแบรนด์ โดยเบื้องต้นการสร้าง Brand Awareness จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรา กลายไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกใช้ หรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

2. ทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ

การสร้าง Brand Awareness เป็นการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการ คุณสมบัติ จุดเด่น การนำไปใช้งาน รวมถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการดังกล่าว นำไปสู่การสร้างความน่าจดจำให้แก่ผู้บริโภค เช่น คิดถึงการบริโภคสินค้าชนิดใด ก็จะนึกถึงสินค้าจากแบรนด์นั้นเป็นอันดับแรก

3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือการทำให้แบรนด์เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งสิ่งนี้ย่อมสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้แก่แบรนด์นั้น ๆ ได้ โอกาสที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ที่มี Brand Awareness ที่ดี ก็มีมากกว่านั่นเอง

4. ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

เมื่อแบรนด์ หรือสินค้าของเราเป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคแล้ว การแตกไลน์สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของแบรนด์เรา ย่อมสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายมากกว่าแน่นอน

5. ได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้า และผู้บริโภค

ผู้ประกอบการธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่มี Brand Awareness ที่ดี ในกลุ่มผู้บริโภค ย่อมได้รับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่ดีในกลุ่มบริษัทคู่ค้า เพราะมีแนวโน้ม มีความสามารถในการเจริญเติบโตของยอดขายที่มากกว่า

Brand Awareness

เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำ

สิ่งสำคัญอย่างมากในการธุรกิจและโฆษณาแบรนด์ก็คือการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้สามารถเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด  ซึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ก็คือ Social Media ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายและประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างดี ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการมีเครื่องมือที่ดีเท่านั้น จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อแบรนด์มากที่สุด ดังนั้นเราไปทำความรู้จักกับเทคนิคการสร้าง Brand awareness การพัฒนาการรับรู้แบรนด์ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างรากฐานให้กับแบรนด์ในระยะยาวกัน

1. มีการวางแผนที่ดี

สิ่งที่ทำให้การทำธุรกิจเผชิญปัญหาแม้จะทำการตลาดผ่านทางโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ การทำแบนเนอร์ การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ก็คือการไม่สามารถทำให้แบรนด์เป็นที่รับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ หลายครั้งที่เราเลือกใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น  Facebook, Instagram และเว็บไซต์ เพียงเพราะแพลตฟอร์มเหล่านั้นทันสมัย และได้รับความนิยม แต่ไม่เคยศึกษาความหมายที่แท้จริงของการทำการตลาดเลย ก็ไม่สามารถสร้างการรับรู้ได้

ดังนั้นคุณจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี ทั้งด้านการนำเสนอสินค้าและบริการ การมีส่วนร่วม การเข้าถึงลูกค้า และแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับแบรนด์ธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยการศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล วิจัยข้อมูล เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

การสร้างการรับรู้แบรนด์ หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อของ  Brand Awareness จะสามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจคุณได้อย่างดี คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าและผู้ติดตามมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากที่สุด คุณจะให้การช่วยเหลือ พูดคุย สนทนา พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและเป็นที่จดจำ

3. ใช้คอนเทนต์ให้เป็นและเหมาะสม

ใช้คอนเทนต์ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งรูปภาพ วีดีโอ คลิปวีดีโอ บทความต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า และบทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ โปรดจำไว้ว่าการทำแบรนด์อย่าโพสต์ขายสินค้าและบริการเพียงอย่างเดียว ควรใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมและมีขอบเขต เพื่อทำให้เกิดผลดีต่อธุรกิจสูงสุด สร้างคอนเทนต์ ที่มีคุณภาพ มีจุดขาย ไม่เน้นปริมาณ รู้จักช่วงเวลาในการโพสต์ อย่ายัดเยียดสินค้าและบริการบนหน้าฟีดของลูกค้าจนทำให้ล้น จนทำให้ลูกค้ายกเลิกการติดตามไปง่าย ๆ เพราะเต็มไปด้วยการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว

4. สร้างสรรค์แบรนด์ให้โดดเด่นและน่าจดจำ

จำไว้เสมอว่าแบรนด์ของคุณไม่ได้อยู่ในท้องตลาดเพียงแบรนด์เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดีย เพราะยังมีคู่แข่งจำนวนมากเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า ดังนั้นคุณจะต้องทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่น่าจดจำ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จดจำง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะทำให้แบรนด์เกิดความโดดเด่น น่าจดจำและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้าง Brand Awareness ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะถึงสินค้าของคุณจะดีแค่ไหน แต่กลุ่มเป้าหมายของคุณไม่รู้ว่ามีสินค้าของคุณอยู่ในตลาด ก็เท่ากับการทำธุรกิจในครั้งนั้นของคุณเสียเปล่า ดังนั้นใครที่กำลังทำธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจขนดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้ไปให้ถึงผู้บริโภคด้วยนะคะ

บทความที่น่าสนใจกับ 6 สเต็ปช่วยลดเหนียงได้ทันใจ ที่สาว ๆ ต้องรู้! และ แนะนำ 8 น้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่ทุกคนห้ามพลาด!!